1.

ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه های مرزی بر توسعه نقاط روستایی (نمونه موردی بازارچه مرزی باشماق مریوان)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-22
فاطمه آیین مقدم

2.

ارزیابی تاثیر بازگشایی مرزها در توسعه پسکرانه‏های روستایی (مطالعه موردی: دهستان خاوومیرآباد مریوان)

دوره 6، شماره 21، بهار 1394، صفحه 33-50
عدنان داستوار

3.

ارزیابی نقش بازارچه‌های مشترک مرزی در توسعه پس‌کرانه‌های روستایی مطالعه موردی: بازارچه‌های پیران و دره وران مریوان

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 1-21
فرزاد ویسی؛ عدنان داستوار

4.

ارزیابی و سنجش احساس امنیت اجتماعی در شهرهای مرزی نمونه موردی؛ شهر مرزی مریوان

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 1-16

5.

بررسی تأثیر حضور اتباع خارجی بر تغییرات فرهنگی شهرهای مرزی (مورد مطالعه: شهر مریوان استان کردستان)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 33-52
آرزو عابدینی راد

6.

بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر توانمندسازی کارکنان ناجادر مبارزه با قاچاق کالا(بررسی موردی شهرستان مریوان)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 21-48

7.

بررسی عوامل موثر بر متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 41-66
سید هادی طیب نیا؛ سمیه برادران

8.

بررسی و سنجش اعتماد اجتماعی در بین مرزنشینان شهرستان مریوان

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-33
کیومرث نعیمی؛ وفا مهدیزاد

9.

پیامدهای انتظامی- امنیتی ایجاد مناطق آزاد تجاری در استان کردستان (موردمطالعه: بانه و مریوان)

دوره 1397، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 1-28
محسن قادرمزی؛ عباس مسعودی؛ وفا مهدیزاد؛ امیرحسین محمدپناه

10.

تبیین رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در شهر مرزی مریوان

دوره 10، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 129-152
کیومرث نعیمی؛ محمدرضا پورمحمدی

11.

تحلیلی بر فرصت‌ها و تهدیدهای مشاغل کاذب (دستفروشی) بر امنیت اجتماعی شهروندان؛ مطالعه موردی: شهر مریوان

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 13-31
سوران منوچهری

12.

تحلیل سنجش ابعاد احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی (مورد مطالعه: شهر مریوان)

دوره 1396، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 31-50
لطفعلی کوزه گر کالجی؛ پرویز آقایی؛ حسین رئیسی

13.

سنجش توسعه یافتگی نواحی روستایی مرزی (مورد مطالعه: دهستان های شهرستان مریوان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 112-133
فرزاد ویسی؛ سوران منوچهری؛ بدریه تاباContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.